Interesting New Online Public Speaking Course for Iranian Political Candidates

Interesting New Online Public Speaking Course for Iranian Political Candidates

1 thought on “Interesting New Online Public Speaking Course for Iranian Political Candidates”

  1. Translation:
    ترجمه فیلم به فارسی

    من تی جی واکر هستم، با برنامه آموزش جهانی
    بیش از 30 سال هست که با برنامه‌های زنده و حضوری آموزش سخنرانی فعالیت می‌کنم.
    تجارت آنلاین از اواخر دهه 90 شروع شده و خوشحالم که الان بسیاری از افراد قسمتی از این برنامه‌ها هستند.
    می‌خواستم توجه شما را به مرد جوانی که من واقعا تحت تاثیرش قرار گرفتم، جلب کنم: پیام بهرام‌پور
    او دوره رایگان آنلاین جدیدی را در خصوص سخنرانی برگزار کرده است.
    این دوره مخصوصا برای کاندیداهای مجلس می‌تواند مفید باشد و پیشنهاد می‌کنم که حتما آن را بررسی کنید.
    آدرس دوره:
    http://Bahrampoor.com/fc
    تکرار می‌کنم:
    http://Bahrampoor.com/fc
    این مرد جوان تاثیرگذار قبلا با من مصاحبه‌ای انجام داده بود تا برای مخاطبانش که بیش از صد هزار نفر در کشور ایران هستند، پخش کند.
    اگر در تهران و یا ایران هستید و به زبان ایرانی صحبت می‌کنید، به نظرم کار احمقانه‌ایست اگر در این دوره که هزینه‌ای هم برای شما ندارد شرکت نکنید.
    پس همین امروز ثبت نام کنید.

Comments are closed.

Become a media pro in 20 minutes

Free download for a limited time only [value of

$19.99]

Download E-Book

Get a Free personalized quote now